Friday, January 15, 2016

Chuyển đổi Live Photos trên iPhone 6s/6s+ thành video hoặc ảnh động với LiveLy

LiveLy là ứng dụng chuyển các Live Photos chụp bởi iPhone 6s/6s Plus thành dạng video hoặc ảnh GIF để chia sẻ lên internet. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số chi tiết của ứng dụng này để chúng ta sử dụng Live Photos tốt hơn.Live Photos là tính năng cho phép người dùng chạm giữ lên bức hình đã chụp để xem được những chuyển động. Hiện tại, chúng ta có thể đăng tải các live photos này lên Facebook và người xem có thể xem được các chuyển động, nhưng khi dùng những bưc ảnh Live Photo này để gởi email hoặc đăng tải lên các trang web không hỗ trợ thì đây chỉ ảnh tĩnh.

Lively có 3 tính năng chính:
 • Chuyển Live Photos thành ảnh Gif
 • Chuyển Live Photos thành video
 • Chuyển Live Photos thành ảnh tĩnh ở một khung ảnh khác

1. Chuyển sang ảnh GIF:

Đây là cách đơn giản nhất để chia sẻ sự chuyển động của Live Photos nhờ dung lượng thấp và sự hỗ trợ rộng rãi định dạng ảnh này

lively tinhte.
Bạn chỉ cần nhấn Export GIF và menu chia sẻ hiện ra. Menu này cho phép chọn lưu vào Camera Roll (Save) hoặc chia sẻ ở những ứng dụng khác.

lively tinhte 2.
Bạn cũng có những tuỳ chọn nâng cho cho ảnh Gif như:
 • Backward: Đảo chiều ảnh GIF
 • Auto Reverse: Ảnh tự động lặp lại và đảo chiều liên tục
 • Thanh trượt để tăng tốc độ ảnh GIF
 • KÍch thước ảnh
GIF

2. Xuất ra thành video:

 • Máy sẽ xuất ra thành video định dạng MOV,
 • Video có tỉ lệ khung hình 4:3, độ phân giải 1440x1080 - 13 khung hình/giây

lively tinhte 3.

3. Trích xuất các khung ảnh khác trong Live Photos

 • Bạn có thể chọn lại khung hình bất kỳ trong khoảnh khác 1,5 giây trước đó hoặc 1,5 giây sau khi chụp
 • Ảnh có độ phân giải 1440x1080 (bằng với độ phân giải video ở trên)

lively tinhte 4.

Theo Tinhte

No comments:

Post a Comment