Tuesday, January 12, 2016

Cách khóa ứng dụng trên iPhone không cần jailbreak

Để sử dụng chức năng này mà không cần phải jailbreak đòi hỏi máy bạn phải sử dụng phiên bản phần mềm mới nhất (8.1.1). Bạn có thể khóa một hay nhiều chức năng, ứng dụng trên iPhone.

VD: Khóa không cho phép sử dụng Camera, trình duyệt web, các cài đặt…No comments:

Post a Comment