Monday, December 28, 2015

Windows 10 Mobile bản mới nhất mang trở lại ứng dụng từ Windows Phone 7

[​IMG]

Những thay đổi trên Windows 10 Mobiles Builds 10.586,29 được ghi là: "Cải thiện khả năng tương thích trở lại các ứng dụng từ Windows Phone 8.1 Silverlight.". Có vẻ như những thay đổi đó đã cho phép một số trò chơi không làm việc trên Windows Phone 8 đến nay đã trở lại với Windows 10 Mobile.\

Trên Reddit Fannybeard dễ dàng tìm thấy một số ứng dụng đã bị bỏ rơi từ lâu mà không thực hiện việc chuyển tương thích với Windows Phone 8 thì tương thích và sẵn sàng tải về trên Lumia 950.

Danh sách các trò chơi bao gồm:
PhanThuoc - WinphoneViet
Tham khảo: WMPU

No comments:

Post a Comment