Sunday, December 20, 2015

Audio trên Windows 10 Mobile có cập nhật, giới thiệu giao diện Equalizer mới

[​IMG]

Hôm nay, Microsoft đã phát hành một bản cập nhật lớn cho ứng dụng Audio - 1 trong những ứng dụng hệ thống quan trọng trên Windows 10 Mobile. Bản cập nhật giới thiệu cho người dùng một giao diện Equalizer mới và sự thay đổi này có mặt trên tất cả các thiết bị Lumia (trừ Lumia 950, 950XL và 550). Sau khi cập nhật, người dùng sẽ nhận được một giao diện mới hiện đại hơn trong mục tùy chỉnh tần số âm thanh của thiết bị và chắc chắn là giao diện này tối ưu và hiệu quả hơn giao diện mà Windows Phone 8.1 đang sở hữu.

Điều đáng chú ý là bản cập nhật mới nhất cho Audio cũng được cho tải về trên Lumia 950XL, Lumia 950 và Lumia 550 - Tuy nhiên, bản cập nhật này không có bất kỳ thay đổi nào về tính năng hay có tác dụng cải tiến cho các thiết bị này. Và chỉ khi bạn có một số thiết bị Lumia khác chạy Windows 10 Mobile, bạn mới có được giao diện Equalizer bắt mắt và ưu việt hơn.

[​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
Để có được bản cập nhật mới nhất, bạn cần phải mở Store trên Windows 10 Mobile, chọn công cụ Downloads & Updates để kiểm tra các bản cập nhật mới nhất và tải về bản cập nhật mới đầy tuyệt vời này cho Audio.

Baby Angel.
WinphoneViet.
Theo WPMU.

No comments:

Post a Comment